proVISTA - kurser, föredrag, behandlingar, stretch out

Laser

Medicinsk laser är ett utmärkt stöd i samband med andra behandlingsformer, då den med sin värmeenergi gynnsamt påverkar det besvärade området. Den laserbehandling proVISTA utför är avsedd att lindra eller avhjälpa inflammatoriska besvär, såväl akuta som kroniska. Som exempel kan nämnas läkning av sår i samband med skador i muskler och leder, stukningar, vrickningar, ryggskott, ischias, reumatiska obalanser (där det handlar om att påverka densiteten hos vätskeansamlingar som vållar värk och smärta), muskelstelhet, ledbesvär, tennisarm, besvär i nacke och axlar m.m.

Ljus- och färgterapi
Stretch Out Gym
Behandlingar
Webbutik
proVISTA på Facebook

proVISTA

Vaksalagatan 45
753 31 Uppsala
018 - 843 89 00

info@provista.nu