proVISTA - kurser, föredrag, behandlingar, stretch out

Akupunktur

Akupunkturläran medger att människokroppen består av meridianer som enligt den kinesiska läran är kanaler för livsenergin och varje meridian motsvarar ett visst organ. När det uppstår störningar i livsenergiflödet uppstår obalans i motsvarande organ. Ur akupunkturläran skapas system som genom att sticka in nålar på bestämda områden i kroppen korrigerar energiflödet så att balans uppstår.

Ljus- och färgterapi
Stretch Out Gym
Behandlingar
Webbutik
proVISTA på Facebook

proVISTA

Vaksalagatan 45
753 31 Uppsala
018 - 843 89 00

info@provista.nu