Stretchoutsystemet

Grundkurs

Grundkursen är basen i proVISTA-metoden. Här kommer utövaren i kontakt med proVISTAs stretchingövningar med hjälp av proVISTAs erfarna terapeuter och instruktörer. Med hjälp av dessa får utövaren den nödvändiga teoretiska bakgrunden, för att förstå och underlätta utövandet av de praktiska övningarna.

proVISTAs filosofi när det gäller undervisning av stretching är att man närmar sig det enskilda via det allmänna.
Utövaren lär sig de olika stretchingövningarna generellt för att sedan anpassa dessa övningar till sina egna individuella utgångsställningar.
Vi menar att man inte kan generalisera det individuella. Varje person reagerar på sitt speciella sätt inför varje övning, alla har olika individuell styrka, olika grad av svaghet och därför olika behov. Målet är att ge varje deltagare i grundkursen en egen väg, ett eget instrument för att kunna uppnå bästa möjliga effekt av stretching övningarna.

När utövaren har genomgått grundkursen i stretching, är det betydligt lättare för denne att sätta in sig i de övriga posterna, som ingår i proVISTAs stretchoutsystem.