proVISTA - kurser, föredrag, behandlingar, stretch out

AKTUELLT JUST NU!

År 2015 har av UNESCO utsetts till ett internationellt år för ljus och ljusbaserade teknologier. Det blir ett tillfälle att uppmärksamma alla de olika sätt som ljus, både synligt och osynligt, påverkar våra liv samt ligger till grund för många olika områden inom både vetenskap och teknik.

Detta vill vi fira på proVISTA!
Därför kan Du nu köpa ett 10-kort till Ljusrummet med 20% rabatt!
Se till att få det ljus som inte funnits under hösten och vintern,
för att möta våren både piggare och gladare!
(ord 500 kr, med rabatt 400kr)

Vårt nyckelord är förenkling

proVISTA är ett konsult- och rehabiliteringscentrum som behandlar både akuta samt kroniska besvär i rygg, nacke och axlar. Vi behandlar även uppkomna symtombesvär som t ex stelhet, smärta, värk i nacke, spänningshuvudvärk, migränliknande huvudvärk, tennisarmåge, golfarmbåge, frusen skuldra, nackspärr, ryggskott, ischias, illamående och onormal trötthet som ofta är ett resultat av just dessa besvär.
Undersökning och kontroll av patientens HELA situation är en förutsättning för att finna en terapi som passar just den individen.

Vi behandlar orsakerna - inte bara symptomen
För att kunna behandla patienten naturenligt söker vi på proVISTA att finna orsaken eller orsakerna till patientens problem, med hjälp av olika tester och prover.
Målet är att ge varje patient en egen väg, ett eget instrument för att kunna uppnå bästa möjliga HÄLSA.

Anpassade lösningar för arbetsplatsen
proVISTA utbildar, rehabiliterar, håller föredrag och skräddarsyr effektiva lösningar även för företag och instutitioner.
Problematik med smärta och värk i muskler och leder hos de anställda kan leda till sämre produktion av arbetskreativiteten som inverkar i den kvalitativa och kvantitativa produktionen. Med högre omkostnader för arbetsgivaren som följd.
Vi styrs idag av informationssamhällets krav på flexibilitet vilket i sin tur styrs av tids- och ekonomiska ramar, vilket kräver ökad arbetstakt och komplicerade arbetsuppgifter.
Vi på proVISTA menar att man, för att uppfylla dessa krav, behöver en kropp utan smärta och värk som kan tåla hög belastningskapacitet per tidsenhet.

Vi har kunskapen om hur man går till väga.

Smärtfrihet = högre belastningskapacitet = större arbetskreativitet = ökad produktion och ekonomisk vinning

Var först med att få information och inbjudan till kurser och föredrag!

Ljus- och färgterapi
Stretch Out Gym
Behandlingar
Webbutik
proVISTA på Facebook

proVISTA

Vaksalagatan 45
753 31 Uppsala
018 - 843 89 00

info@provista.nu